Užitočné pre chod klubu

Formulár pre zápis zo stretnutia:

Trénerské záverečné práce

Komorovský Róbert

V záverečnej diplomovej práci odboru kondičný tréner sa autor venuje a podrobne rozoberá agilitu v súvislosti s výbušnou silou dolných končatín. Pojem agilita totiž presne charakterizuje nie len rýchlosť pohybu, ale aj veľmi dôležitú reakciu na daný podnet.

Jurík Pavol

Autor sa v práci zaoberá prostriedkami na zvyšovanie fyzickej sily so zameraním na prípravu hráčov stolného tenisu. Hlavným cieľom práce je vytvoriť praktický návod na to, ako tréningovú jednotku stolného tenisu rozšíriť, resp. doplniť o krátku cvičebnú zostavu zameranú na rozvoj fyzickej sily.

Vajda Jozef

Autor sa v práci venuje technickej práci nôh hráča v stolnom tenise. Pohybovú techniku popísanú v rozsiahlej teoretickej časti dopĺňa praktická časť, v ktorej čerpá poznatky zo skúseností získaných v Stolnotenisovom klube Devínska Nová Ves.

Bilský Ján

Práca pojednáva o stolnotenisovm tréningu s využitím zásobníka loptičiek. Popisuje cvičenia na rozvoj techniky začiatočníkov a mierne pokročilých. Obsahuje tiež popísané cvičenia na rozvoj hernej rýchlosti hráča.

© 2022 Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky